'La Maison Archets' kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de advertenties gepubliceerd op de website. Ze garandeert noch de exactheid van de gegevens, noch de verwachtte staat van de instrumenten en biedt geen aanvullende garantie. Wij raden u met drang aan om u eerst goed te informeren alvorens tot de overwogen aankoop over te gaan.
De plaatsing heeft een geldigheid van 3 maanden gedateerd vanaf de registratie van de gegevens.
Het te koop aangeboden instrument zal slechts zichtbaar zijn na het ontvangen van de betaling op
het rekeningnummer 363-4230668-53.
De prijs van een plaatsing bedraagt 5,00 euro
Opmerking : De instrumenten verkocht door ' La Maison Archets' zijn duidelijk geďdentifieerd, zichtbaar in de winkel en gegarandeerd.
 
Dernier enregistrement le 26 / 07 / 2021 à 01:15:31