La Maison Archets


Op 31 maart 1992
opende te Ukkel een zaak van traditionele snaarinstru-menten en verkoop van partituren!

Archets ontstond als antwoord op de vraag van jonge muzikanten en mu-ziekacademies van het zuiden van Brussel. Zij heeft het contact met muzi-kanten en melomanen onderhouden en heeft haar steentje bijgedragen in de uitstraling van muziekkunst in het algemeen.

Archets heeft sedertdien haar eigen structuur onwikkeld en heeft het gamma van aangeboden producten en diensten verbreed.La Maison Archets en de Muntschouwburg

Voor de poëtische opvoering "de verdoemenis van Faust" van Hector Berlioz (1803-1869), heeft de Muntschouwburg de vervaardiging van de overgedi-mentioneerde contrabassen (2,88 m) volgens het model van Guiseppe Anto-nio Rocca (1807-1865) alsmede dat van een strijkstok op het model van de o, sur base de celui de octabas van J.B. Vuillaume aan Archets toever-trouwd.
Deze instrumenten werden vervaardigd in samenwerking met het atelier van Stéphane Geyns (mei 2003).La Maison Archets en de Nationaal Fonds voor Harp


De VZW « Nationaal Fonds voor Harp » werd opgericht op 17 november 1997. Zetel : Driekoningenstraat 88 te 1180 Brussel.

Artikel 3 van de statuten van de VZW voorziet : "L'association a pour but de mener des actions non lucratives de nature pédagogique, culturelle et sociale par lesquelles elle est susceptible de promouvoir l'encouragement des jeu-nes musiciens harpistes, l'art musical, la qualité de l'enseignement de la harpe et l'image de marque de la facture instrumentale."

Uittreksel van artikel 4 : "L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents, si le conseil d'administration décide de l'admission de tels membres. Peuvent être admises, comme associés, les personnes physiques ou morales qui désirent aider l'association ou participer à ses activités et qui s'engagent à en respecter les statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci.

"Brussel jaar 2000" tweede harpconcert.

Chic, comfort, elegantie, kwaliteit in de uitvoering : zo was de sfeer van de internationale wedstrijd voor harp dat te Brussel gehouden werd op 5, 6 en 7 oktober 2000 in het auditorium van de Fortis Bank.

Zijn ontwikkeling, zijn pedagogische referentie, de vermaardheid van de jury-leden en de sterkte van zijn organisatie rechtvaardigen de hoge artistieke reputatie van deze wedstrijd.

Een evenement in de hoofdstad van Europa waar de harp in haar grootheid een cultureel trekpaard is geweest.