Instrumentenatelier


Het atelier beantwoordt aan de eisen van de muzikant, zowel vaktechnisch als wat betreft het respecteren van de reparatieduur van de ons toevertrouwde instrumenten.
Op aanvraag ontvangt u van Archets een kosteloze offerte voor onderhoud of herstelling.

Dankzij de duidelijke tariefstructuur voor elk soort interventie, kunt u de kost van de interventie nauwkeurig beoordelen. Elk werk wordt kunstig en vakkundig uitgevoerd. Er wordt ook 6 maanden garantie op verleend.

Indien nodig doet Archets een beroep op gerenommeerde vaklui, vooral voor schattingen en expertises van instrumenten.
Omschrijving


Een stukje geschiedenis...

De gitaar dankt zijn populariteit ongetwijfeld aan twee wezenlijke kenmerken: het is een makkelijk te transporteren instrument waarmee men in gunstige omstandigheden zowel de melodie als de begeleiding kan spelen.

De vorm van een gitaar is in de loop van de drie laatste eeuwen weinig veranderd. De klankkast van het instrument is groter en dieper geworden. Verder hebben de meeste gitaren nu standaard zes of twaalf snaren.

De belangrijkste wijziging werd in de 19e eeuw aangebracht: de houten zangbalkjes (bracings) die tot dan toe dwars over de onderkant van het bovenblad werden gekleefd, werden verplaatst en rond het klankgat herverdeeld. Dat maakte het instrument sterker; bovendien zorgde de betere geleiding van de trillingen in de klankkast voor een mooiere klank.