De Koninklijke Muziekconservatoria hebben tot doel hoger onderwijs te verstrekken in de richting muziek (instrument, zang en lyrische kunst, compositie, orkest- en koorleiding, ...) en woordkunst (voordracht, dramatische kunst). Ze zijn door een decreet van mei 1999 erkend als instituten van hoger kunstonderwijs voor muziek en woordkunst.
Brussel

Rue de la Régence, 30
1000 Bruxelles
Tél: 02/511 04 27
Fax: 02/512 69 79

Bergen

Rue de Nimy, 7
7000 Mons
Tél: 065/34 73 77
Fax: 065/34 99 06

Luik

Rue Forgeur, 14
4000 Liège
Tél: 04/222 03 06
Fax: 04/222 03 84

Namen
Institut Supérieur
d'Enseignement Musical (IMEP)


Rue Juppin, 28
5000 Namur

Tél: 081/73 64 37
Fax: 081/73 95 14